Software aanbieden in een schaalbaar SAAS model

Steeds meer ondernemingen zetten in op flexibiliteit en mobiliteit van hun ICT. Deze ondernemingen verwachten dat softwarehuizen hun software aanbieden in een SAAS model. De migratie van een standalone naar SAAS model vergt meer dan code schrijven.Schaalbaarheid, service management en SLA’s zijn net zo belangrijk.

Altogee heeft de expertise in huis om Independent Software Vendors te begeleiden bij deze transitie.

De 4 voordelen van de
SAAS aanpak van Altogee

 

FLEXIBILITEIT

Cloud gebaseerde infrastructuur kan snel opgeschaald of afgebouwd worden. Op die manier groeit de capaciteit mee met uw klantenbestand.

SERVICE LEVEL AGREEMENTS

Altogee ontwikkelt en operationaliseert ook een servicemodel, waarbij service level agreements (SLA)naar de eindklant toe gerespecteerd worden.

SERVICE MANAGEMENT

Het gaat om meer dan infrastructuur. Altogee ontwikkelt ook de vereiste modellen en contracten:service management, service architectuur, capacity management, standaard contracten, enz.

GEEN GROTE INVESTERINGEN

Een SAAS model vereist geen grote investeringen in hardware. Het gebruik van cloud infrastructuur wordt geboekt als een maandelijkse kost.

Start met een plan

 

Het spreekt voor zich dat de transitie van uw operating model op maat van uw bedrijf, uw behoeften en uw ambities moet gebeuren.

Altogee vertrekt steeds vanuit een behoefteanalyse en een business case. Op basis daarvan werken we een toekomstgericht plan uit dat gradueel geïmplementeerd kan worden.