Maak verbinding met Microsoft Azure

Realiseer een veilige en op SLA gebaseerde privéverbinding tussen Microsoft Azure en uw infrastructuur.

Ervaar een snellere,
particuliere verbinding met Azure

 

EEN VIRTUELE PRIVÉCLOUD

Met ExpressRoute beschikt u over een snelle en betrouwbare verbinding met Azure. Hierdoor is deze service geschikt voor scenario’s als periodieke gegevensmigratie, replicatie voor bedrijfscontinuïteit, herstel na noodgevallen en andere strategieën waarvoor een hoge beschikbaarheid nodig is. Het kan een voordelige optie zijn voor het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens, zoals gegevenssets voor geavanceerde rekentoepassingen, of het verplaatsen van grote virtuele machines tussen uw ontwikkel-/testomgeving in een virtuele privécloud van Azure en uw on-premises productieomgeving

UW DATACENTER UITBREIDEN

Met ExpressRoute kunt u veilig reken- en opslagcapaciteit toevoegen aan uw bestaande datacenter. Met een hoge doorvoer en korte wachttijden voelt Azure als een natuurlijke uitbreiding van uw datacenter, zodat u kunt profiteren van de schaal en het voordeel van de openbare cloud zonder dat u hoeft in te boeten op het gebied van netwerkprestatiesworden

HYBRIDE TOEPASSINGEN BOUWEN

Met de voorspelbare, betrouwbare verbindingen met een hoge doorvoer van ExpressRoute bouwt u toepassingen die de on-premises infrastructuur en Azure omvatten, zonder in te leveren op het gebied van privacy of prestaties. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsintranettoepassing uitvoeren in Azure en daarbij gebruikers verifiëren met een on-premises Active Directory-service, en zo alle bedrijfsgebruikers bedienen zonder dat er ooit verkeer via het openbare internet loopt.

SNEL, BETROUWBAAR EN PRIVÉ

Met Azure ExpressRoute kunt u particuliere verbindingen maken tussen Windows Azure-datacenters en infrastructuur op uw locatie of in een co-locatieomgeving. ExpressRoute-verbindingen lopen niet via openbaar internet. Deze verbindingen bieden een grotere betrouwbaarheid, hogere snelheden, kortere wachttijden en hogere beveiliging dan gebruikelijke verbindingen via internet. In sommige gevallen levert het gebruik van ExpressRoute-verbindingen voor het overbrengen van gegevens tussen uw on-premises systemen en Azure aanzienlijke kostenbesparingen op.