terug naar de nieuwspagina
Gepubliceerd | 21 februari 2018

Altogee op Techorama

De bedrijfsinfrastructuur moet kunnen connecteren met de buitenwereld om
integratie met andere systemen en mobiel werk mogelijk te maken.

Tegelijk staan bedrijven onder druk van klanten, leveranciers of
moederondernemingen om hun IT systemen te professionaliseren : ze krijgen
policies, IT-en Security-audits opgelegd. Altogee helpt met de omschakeling
naar een flexibele, toekomstgerichte en toch veilige IT-Infrastructuur.